เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00-20.00 | วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00-20.00
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00-20.00
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00-20.00

พิชญานิน คลินิก
คลินิกสุขภาพใจ

เปรียบเสมือน "บ้าน" ที่เรารู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง เปลี่ยนความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ให้เรา "เข้าใจตน ... เข้าใจคน ... ชนะใจทุกคน" และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกวัน

พิชญานิน คลินิก
คลินิกสุขภาพใจ

เปรียบเสมือน "บ้าน" ที่เรารู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง เปลี่ยนความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ให้เรา "เข้าใจตน ... เข้าใจคน ... ชนะใจทุกคน" และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกวัน

พิชญานิน คลินิก
คลินิกสุขภาพใจ

เปรียบเสมือน "บ้าน" ที่เรารู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง เปลี่ยนความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ให้เรา "เข้าใจตน ... เข้าใจคน ... ชนะใจทุกคน" และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกวัน

พิชญานิน คลินิก
คลินิกสุขภาพใจ

เปรียบเสมือน "บ้าน" ที่เรารู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง เปลี่ยนความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ให้เรา "เข้าใจตน ... เข้าใจคน ... ชนะใจทุกคน" และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกวัน

พิชญานิน คลินิก
คลินิกสุขภาพใจ

เปรียบเสมือน "บ้าน" ที่เรารู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง เปลี่ยนความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ให้เรา "เข้าใจตน ... เข้าใจคน ... ชนะใจทุกคน" และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกวัน

Your HAPPINESS is our SUCCESS
ความสุขของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา

เริ่มต้นใหม่ด้วยการปรึกษาจิตแพทย์

สร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข และปรับสมดุลในชีวิต
ด้วยการปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประวัติความเป็นมาของพิชญานิน คลินิกสุขภาพจิต

พิชญานิน คลินิก คือ คลินิกสุขภาพจิต สุขภาพใจ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่พลตรี นายแพทย์ พิชัย แสงชาญชัย และทีมสหวิชาชีพ ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความสุขทุกวัน
และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

พิชญานิน คลินิกสุขภาพจิต มีทีมสหวิชาชีพ ทั้งจิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ ที่พร้อมให้บริการวางแผนการรักษาโรคซึมเศร้า โรคแพนิค โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล โรคสมาธิสั้น และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น รับปรึกษาปัญหาความรักหรือปรึกษา โดยจิตแพทย์ และนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาทุกช่วงวัยแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยเน้นผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลาง (Client Centric) มีบริการทั้ง "การส่งเสริม และป้องกัน" เพื่อ "สร้างภูมิคุ้มกันโลก" ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใจตนเอง และผู้อื่น เรียนรู้ ปรับตัว และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการให้บริการด้าน"การรักษา และฟื้นฟูภาวะจิตใจ" ให้เข้มแข็ง และมั่นคง สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นที่รักของทุกคน

รับคำปรึกษาจากทีมจิตแพทย์

เรามีทีมสหวิชาชีพ ทั้งจิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ ที่พร้อมให้บริการวางแผนการรักษาโรคซึมเศร้า โรคแพนิค โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล โรคสมาธิสั้น และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น
รับปรึกษาปัญหาความรักหรือ ทุกช่วงวัยแบบครบวงจร (One Stop Service)

บทความ

บทความเรื่องโรค และภาวะทางจิตเวช โดยพิชญานิน คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์ ปรึกษาปัญหาความรัก รักษาโรคซึมเศร้า โรคแพนิค โรคสมาธิสั้น ให้คำปรึกษาวิธีเลิกเหล้า


ติดต่อเรา

ขอรับคำปรึกษาจิตแพทย์
พร้อมบริการวางแผนรักษาโรคทางจิตเวช


  • ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
    ชั้น 3 โซน Beauty & Wellness (โซนB)
    61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • 06 3868 9925
    02 853 3863
  • pichayaninclinic@gmail.com